O firmie

Firma LINKSMAS w roku 2014 rozpoczyna swoją działalność. Ideą przedsięwzięcia jest połączenie zainteresowań, wykształcenia z wymarzoną pracą zawodową. Przedsięwzięciu przewodzić mają słowa Paula Arden „Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie”, Ta myśl ma połączyć niezależność z możliwością współpracy, ma rozwijać twórcze myślenie w sposób zabawny, nieograniczony szablonami, acz zachowujący konwencję miejsca i czasu.
Realizacja powyższych idei będzie miała zastosowanie w trakcie przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy krajowych i europejskich.
Podstawowym zadaniem będzie wsparcie w wyznaczeniu i realizacji celów strategicznych i operacyjnych Klientów.

Zapraszamy do współpracy!